הרב בצלאל ספרא

מנהל תוכנית יחד-עמיאל במתנ"סים של אור תורה סטון.

בתכנית יחד הרב ספרא אחראי על גיוס, שיבוץ, הכשרה, וניהול של רכזי התחדשות יהודית במרכזים קהילתיים ברחבי ישראל.
הרכזים עוסקים בחיזוק הזהות היהודית וחיבור הציבור הישראלי לערכי היהדות.

הרב ספרא הינו בוגר תוכנית שטראוס-עמיאל, אשר שימש כר"מ במכינה קדם צבאית ושירת בשליחות כראש כולל תורה מציון בדטרויט, מישיגן, ארה"ב, בהצלחה רבה.