הצטרפות

להצטרפות לאחת התוכניות יש לשלוח קורות חיים של שני בני הזוג לכתובת pnina@ots.org.il.

חשוב להדגיש בקורות החיים הכשרה וניסיון בתחומי החינוך והרבנות, וידיעת שפות נוספות.

בשאלות ניתן לפנות למשרד בטלפון 02-588-0910.