תוכנית לימודים

חזרה למעלה

הלכה ועשייה הלכתית

 • לידה
 • ברית מילה ושמחת הבת
 • פדיון הבן
 • בר ובת מצוה
 • חופה ונישואין
 • טהרת המשפחה
 • גירושין
 • גיור
 • אימוץ ילדים
 • סוגיות אישיות
 • ביקור חולים
 • פטירה ולוויה
 • שבתות וחגים
 • פסח
 • כשרות
 • תפילות/ניהול בית הכנסת
 • הלכה וטכנולוגיה
 • שיקולים חברתיים ואתיים ביישום ההלכה
 • מנהגים – תקפותם ומעמדם

חזרה למעלה

פרקטיקה הלכתית

 • ניהול ומבנה התפילות בבית הכנסת שבתפוצות
 • מסמכים ואישורי יהדות
 • היחסים בין בין בתי הדין בישראל והתפוצות (אישורים, גירושין, גיורים)
 • טיפול הרב בשאלות עיגון
 • כתיבת 'גט' – מדריך הלכתי ומעשי
 • בת מצוה/מעמד הנשים בבית הכנסת
 • חופה ונישואין
 • יצירת הזדמנויות לביצוע אירועים בעל אופי דתי וקהילתי
 • המערכה הרבנית נגד ההתבוללות
 • פירסום אירועים למיניהם
 • דילמות הלכתיות, חברתיות ואתיות בעבודתו של הרב
 • מגמות וכיוונים אפשריים בעבודתו של הרב הקהילתי
 • פורמאליות ואי-פורמאליות בעבודתו של הרב – מציאת האיזון הנכון
 • דמות הרב בעיני חברי הקהילה שלו
 • לשכת הרב – מרכז לציבור
 • הרב ומעמדו בישראל ובתפוצות
 • הרב והמערכת החינוכית
 • הרב ולימוד תורה בקהילה
 • אבלות ו"חברה קדישא"

חזרה למעלה

פיתוח מנהיגות, מיומנויות ארגוניות ואדמיניסטרטיביות

 • פיתוח מנהיגות
 • הערכת סוגים שונים של מנהיגות
 • ניתוח והנחלת תהליכי חשיבה מנהיגותית
 • עיצוב היבט אישי

פיתוח מיומנויות מינהלתיות

 • מיפוי הקהילה, וקביעת יעדים
 • אסטרטגיה ותכנון מחושב
 • תהליך קבלת החלטות וסיעור מוחות
 • ניהול משאבי זמן
 • ניהול מו"מ במסגרות שונות
 • אסרטיביות, החלטיות ויעילות

חזרה למעלה

תקשורת ויחסי ציבור

 • אינטראקציה בין-תרבותית
 • בניית דימוי חיובי
 • "מרקטינג" – שיווק בית הכנסת ותכניותיו לקהילה באופן כללי
 • אמצעים יצירתיים לביצוע שינויים
 • יחסי ציבור

חזרה למעלה

יחסים בינאישיים

 • עקרונות לתקשורת בינאישית אפקטיבית
 • בעיות ופתרונן במערכות בינאישיות
 • שפת הגוף

חזרה למעלה

חינוך יהודי בתפוצות

 • מבוא לנושא החינוך היהודי בתפוצות
 • חינוך פורמאלי ואי-פורמאלי
 • תכניות חינוך למבוגרים וצעירים
 • חינוך משלים ע"פ מקורות היהדות
 • שימוש במאיצי למידה, כמו סרטים תמונות מצגות וכדו'
 • חינוך מבוגרים
 • החינוך הערכי מול עולם חסר ערכים
 • שיטות חדשניות להוראת התלמוד
 • חינוך לערכים בתפוצות ישראל
 • סיוע ממוחשב
 • לימוד תורה שבעל-פה לציבור שאינו שומר תורה ומצוות

חזרה למעלה

יהדות התפוצות: נקודת מבט חברתית-דמוגרפית

 • התמונה הדמוגראפית של עם ישראל כיום, ומשמעותה
 • זרמים דתיים לסוגיהם ביהדות התפוצות
 • יהודים בישראל ובעולם
 • אספקטים שונים בניתוח מצבו הכללי של העולם היהודי

חזרה למעלה

מולטימדיה: קולנוע, מחשבים ואינטרנט

 • השימוש במדיה והכללתה בתכניות העבודה
 • צפיה ביקורתית בסרטים
 • סקירה של תכנים יהודיים ברשת האינטרנט
 • ניצול משאבי המדיה

חזרה למעלה

ייעוץ משפחתי

 • פסיכולוגיה
 • תקשורת בינאישית
 • פיתוח יכולת ההאזנה
 • הכנה לחיים והטיפול במשברים (הכנה לנישואין, גירושין, בעיות בזוגיות, ביקור חולים, חולים סופניים, לוויה ושבעה)
 • תפקיד הרב בעת משבר משפחתי
 • שיטות וכלים לטיפול וייעוץ משפחתי

חזרה למעלה

ריטוריקה ונאום לקהל

 • תורת ההופעה בפני קהל
 • טכניקות לשליטה על קהל
 • אמנות הדרשה
 • השפעה – תיאורטית ומעשית
 • שפת הגוף כמעבירת מסרים
 • דימוי והופעה בציבור
 • טיפוסים שונים של דרשות
 • דיבור ישיר ולעניין
 • שליטה ווקאלית, ותקשורת לא-מילולית
 • הבחנה, התאמה ומענה לתחומי העניין של הקהל המאזינים
 • ניהול דיאלוג פתוח
 • כיצד להתראיין

חזרה למעלה

מקראה במחשבת ישראל: ניתוח, דיון והסקה בראי זמננו

 • פרשת השבוע
 • אגדה ומדרש
 • כוזרי
 • רמב"ם
 • מהר"ל
 • חסידות
 • הרב קוק
 • הרב סולובייצ'יק
 • מרטין בובר

חזרה למעלה

שאלות אקטואליות בחברה הישראלית

 • רפואה והלכה
 • דמוקרטיה והלכה
 • מה מחבר אותנו לחברה?
 • התבוללות
 • ישראל והתפוצות
 • השפעת המדיום הטלביזיוני על הנוער
 • יחס למולטימדיה
 • משבר אמוני בתוך הציבור הדתי
 • 'מודוס ויוונדי' עם המגמות הליברליות הכלליות
 • השואה
 • יהדות ונצרות
 • כישוף, קמיעות, איזוטריה והעיסוק בהם
 • דת ומדע
 • פרשת השבוע בהדגשים אקטואליים
 • חילוניות מול דתיות – השפעות הדדיות
 • הזהות היהודית בהיבט הלכתי

חזרה למעלה

סמינרים וימי עיון

 • ספרי תורה – בעיות וטיפול
 • בדיקת סכיני שחיטה ותקיעת שופר
 • תחזוקת המקווה
 • תורה ומדע – בשיתוף עם 'בר אילן'
 • בית דין רבני
 • סידור חופה
 • כשרות
 • ניהול סדר פסח
 • ההיסטוריה של ההתפתחות של קהילות ישראל – עבר הווה ועתיד

חזרה למעלה

תכנית נשים (עבור נשות הרבנים)

 • "אשת הרב" או "הרבנית"?
 • ביקור חולים, הכנת כלות, חינוך פורמאלי ואי-פורמאלי, אירוח, ייעוץ אישי, תמיכה נפשית, קירוב רחוקים (לימוד ודיון בכל אחד מהנושאים)
 • הגעה להיכרות מעמיקה עם הקהילה, יחסים אישיים, ודיפלומטיה קהילתית
 • תיאום הציפיות מ"רבנית הקהילה"
 • חיי המשפחה של משפחת הרב בתוך חיי "המשפחה הקהילתית"
 • אינטגרציה ומעורבות הרבנית בעשייה החינוכית
 • חווית חגי ישראל בקהילה
 • מבנה הקהילות לסוגיהן
 • פסיכולוגיה בינאישית, וקשר חברתי
 • 'שלום בית', ייעוץ אישי, הקשבה פעילה, התערבות בעיתות משבר
 • מקומה של אשת הרב בבית הכנסת ובקהילה
 • שיקולי אסטטיקה וסגנון בחישובי הנהגת הקהילה.
 • חינוך לזהות יהודית והענקת ערכים יהודיים
 • חינוך לחיי משפחה
 • תפקיד הרבנית באירועי המשפחה והקהילה (בר מצוה, בת מצוה, חתונה, וכדו')
 • גיוס והמרצת נשים לפעילות קהילתית
 • לימוד סוגיות הלכתיות נבחרות

חזרה למעלה